/center>


Hoşgeldiniz.

Bursa Sohbet Bursa Chat Odaları Herkeze Hoş Sohbetler Diler.. Bedava Bursa Chat Bursa çet sitesi Muhabbet yeri.

Nick :   

Şifre : 


               

Bursanın Tarihi Yerleri , Bursanın tarihi yerlerinin isimleri, bursanın tarihi eserleri, bursa tarihi yerler
Bursa tarihi eserleri.
1.Murat Hüdavendıgar.kül: Hüdavendigar Külliyesi; Kentin batı tarafında, Çekirge semtinde, Eski Kaplıca’nın batısında, I. Murad ve Hamam Caddeleri arasında kalan bölgededir. Hüdavendigâr Külliyesi olarak bilinen Sultan I. Murad Külliyesi 1363-1366 yıllarında Bursa Ovası’na bakan tepenin üzerinde yapılmış olup, cami, medrese, imaret, çeşme, hamam ve türbeden oluşmaktadır. Abdeshane ve tuvaletlerin önünde, iki adet anıtsal özelliklere sahip çınar ağacı vardır. Külliyenin bulunduğu mahalle, Bizanslılar döneminden beri Bursa’nın en eski mahallesidir.
Yeşil Cami: İznik’in sembolü olan ve en muhteşem kültür varlıklarımızın başında gelen Yeşil Cami, adını yeşil çinili ve tuğlalı minaresinden almıştır. Yapımı 1378'de Çandarlı Halil Hayrettin Paşa tarafından başlatılmış, ölümü üzerine oğlu Ali Paşa 1391'de tamamlatmıştır. Mimarı Hacı Musa’dır. Erken Osmanlı döneminin tek kubbeli camileri arasında en görkemlilerindendir. Son cemaat yeri sütunlu ve ayaklıdır. Mermerlerden yapılmış caminin mihrabında görülmeye değer ve zengin bir taş işçilik vardır. Uzunlamasına dikdörtgen biçimindeki iç mekânı kubbe ve tonozlarla örtülüdür. Kubbesi 10.5 metre çapında ve kuşunla kaplıdır. Eşsiz minaresi caminin sağ köşesinde yer alır. Gövdesi mavi ve yeşil renkli çinilerle zikzaklı mozaik tekniğiyle bezenmiştir
Mahkeme Hamamı Kült.Mrk : Çifte hamam niteliğindeki Hamam 1421 yılında Hayrettin oğlu Çandarlı İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. İbrahim Paşa; Kazaskerlik, Amasya Valiliği, Çelebi Mehmed döneminde vezirlik, II. Murad döneminde ise Sadrazamlık yapmıştır. 1429 yılında vefatıyla İznik de bulunan türbesine defnedilmiştir. Hamam ismini günümüzde mevcut olmayan hemen karşısında Kız Lisesinin bulunduğu alanda uzun yıllar faaliyet gösteren Bursa mahkemesinden almıştır. Söz konusu mahkeme Bursa kadısının oturduğu esas mahkeme hüvviyetinde idi
Köpüklü Dede Türbesi: Bursa’da Timurtaş Paşa‘dan Tophane’ye doğru çıkışta yer alan Saltanat Kapısından yukarı çıkışta ilk soldan içeri girildiğinde bu tek mezar dikkati çekmektedir. Kitabesinde yazdığına göre halk arasında Köpüklü Sultan yada Köpüklü Dede olarak anılan yüksek mezar taşları ve lahitten oluşan mermer bir kabirdir. Mezar taşında “Derviş Mehmed bin Hamdi Şehr Baba” yazılıdır. Yanında daha önce mevcut bulunan medrese ya da mescidin haziresi olması muhtemeldir. Köpüklü Dede Türbesi, aynı Sinan dede mahallesinde bulunan Dürt Dede gibi hatta Sinan Dede gibi yalnız mezardan oluşan kapalı olmayan türbelerdendir.
AyaSofya Müzesi : Müze şehrin tam ortasında, kentin dört kapısına ulaşan yolların kesiştiği noktada yer almaktadır. İlk olarak M.S. VII. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen Gimnasium üzerine Bizans Döneminde Bazilika olarak inşa edilmiş olan Ayasofya Müzesi, çeşitli hasar ve onarımlar nedeniyle bugüne kadar büyük bir değişime uğramıştır. XI. yüz yıldaki depremden sonra yenilenmiştir. Üç sahınlıdır. Orhan Gazi tarafından 1331 yılında camiye dönüştürülen yapı, Kanuni döneminde Mimar Sinan tarafından yapılan büyük değişikliklerle yenilenmiştir. 1935 ve 1953 yılında gerçekleştirilen onarım sırasında, renkli taşlardan taban mozaikleri ve Sythronon’u ortaya çıkartılmıştır. Apsisin yanındaki odaların içinde freskolar vardır. M.S. 787 yılında (24 Eylül-23 Ekim) VII. Ekümenik Konsil bu binada toplanmıştır
GölYazı : Uluabat Gölü üzerindeki en önemli yerleşim birimlerinden bir tanesidir Gölyazı(Apollonia Ad Rhydacum). Antik kaynaklar kentin kuruluş zamanı ile ilgili fazla bilgi vermemektedir. Örneğin Miletos’tan M.Ö. 2. yüzyıl ortalarına ait bir dekret Koloni ve ana kent arasındaki bağlantıyı gösterir niteliktedir. Bu belgeye göre Apollonia, ana kentten bazı imtiyazlar elde etmek için bir heyet göndermiştir. Bu bağlantı kentin çok daha erken tarihte Miletos kolonisi olarak kurulduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Buna karşın numismatik verileri kentin tarihini MÖ. 450’lere kadar çekmektedir. Şehirdeki yoğun imar faaliyetinin M.Ö. geç 3.- erken 2. yüzyılda Pergamon Krallığı zamanında ve etkisiyle olduğu kabul edilmektedir. Şehir, bu dönemden M.S. 2. yüzyıla kadar zengin bir yaşam sürmüştür. Ancak MS. 124’de bütün Bithynia ve Kuzey Mysia’yı etkileyen deprem Apollonia’yı da zarara uğratmıştır. Bu yıkımdan sonra imparator Hadrian depremden etkilenen bölgeyi ziyaret etmiştir. Bu konuda Nicomedia, Niceia ve Kyzikos ziyaretlerine dair belgeler olmasına karşın imparatorun Apollonia’ya gelip gelmediği tam olarak bilinmemektedir. Ancak Kyzikos’la olan yakınlık ve kentteki binalarda Hadrian ismiyle geçen soter ve ktiste (koruyucu ve yapıcı) sıfatları imparatorun buraya geldiğine ve şehrin yeniden inşasına katkıda bulunduğuna işaret etmektedir. Gölyazı Nilüfer belediye sınırları içinde yer alan ve Bursa metropolünün gelişme yönünde bulunan bir yerleşmedir
Fetih Kapı: Btihynialılar döneminde yapılmaya başlanan Bursa surları; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçmiş ve eklentilerle genişlemiştir. Surlarda görülen taşların önemli kısmını Roma devrine ait sütunlar, lahit parçaları, adak mezar steli heykel kaideleri ve şeref kitabeleri oluşturmaktadır. Bunlar Hisar kapının doğusunda yoğunluk kazanmaktadır. Surların sadece güney kısmındakiler çift duvarlı ve beş köşeli burçlarla sağlamlaştırılmıştır. Bursa surları Orhan Gazi tarafından üç köşeli burçlarla takviye edilmiştir. Surların uzunluğu yaklaşık 2 kilometre kadardır. Çakırhamam ile Tophane arasında biri silindir gövdeli, ikisi üç köşeli büyük burç kalıntıları vardır. Bunların arasında yer alan Hisar (Saltanat) Kapı ve civarındaki surlar restore edilerek görkemli görünüşüne kavuşturulmuştur. Doğal bir kayanın üzerine kurulan surlar son derece korunmalıdır. Evliya Çelebi’ye göre surların 67 kulesi ile 5 kapısı bulunmaktaydı. Bunlar Hisar Kapı (Saltanat Kapı), Yer Kapı, Pınarbaşı Kapısı (Fetih Kapı), Zindan Kapı ve Kaplıca Kapısı olarak sıralanır.
Kubbeli Han : Hal binası olarak yapılmıştır. Eski Hal diye de geçer. 4 giriş kapısı,özgün mimarisi ile tamamen kapalı olmasına rağmen apaydınlıktır. Han olarak yapılmamış olup sadece isminde vardır. Tuz Pazarı çarşısının ta ortasındadır. Peynir, Tereyağ, zeytin, bakliyat, pastırma, zeytinyağ, bal, pekmez ve bol çeşit şarkuteri ürünleri vardır. Meşhur İskender Kebabın tereyağı buradandır. Peynirin her çeşidi en kalitelileri Kubbeli Handa bulunur. Kubbeli Handa 25 adet dükkan bulunmaktadır, bu dükkanların geneli Süt Ürünleri ve Bakliyat üzerine satış yapmaktadır
Karabaş-ı Veli Dergahı: On altıncı yüzyılda Halvetiye Tarikatı’na bağlı olarak h.957/m.1550 yılında vefat eden Şeyh Yakub Çelebi tarafından Veli Şemsettin (İbrahim Paşa) Mahallesi’nde kurulmuştur. 19. yüzyıldan itibaren Kadiriye Tarikatfnın Eşrefiye koluna bağlı şeyhler tarafından idare edilmiştir 1925 yılında tekkelerin kapatılmasından sonra semâhânesi bir müddet İdman Yurdu, diğer kısımları ise ev olarak kullanılmıştır. Bursa’da günümüze kadar ayakta kalabilen ender dergâh yapılarındandır. Dergâhın kuruluşundaki orijinal yapıları günümüze gelememiştir. Bugünkü semâhâne ise, kubbe kasnağındaki Fetih sûresinin sonunda yer alan Mehmed Karamanı imzalı ketebe altındaki h. 1238/m. 1822 tarihinde yapılmıştır.
Molla yegan Kültür Mrk: Yıldırım İlçesinin Yıldırım semtinde yer alır. Yıldırım Bayezıd dönemi beylerinden Kara Eyne Bey tarafından yaptırılan medrese, Kurtuluş Caddesinden Yıldırım Bayezıd Camisi’ ne dönüldüğünde sol tarafta bulunur. Molla Yegan Medresesinin kurucusu Kara Eyne Bey hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar da ise medresenin Molla Yegan tarafından yaptırıldığı belirtilir
Orhan Gazi Külliyesi : Bursa’yı fetheden Sultan Orhan Gazi, ilk iş olarak şehri yeniden imar etmek için kolları sıvamış, bugünkü Orhan Parkı’nın bulunduğu yere Medrese, İmaret, Hamam, Han ve Camii’den müteşekkil Külliye inşa ederek kenti Hisar dışına taşımıştır. Ancak diğer Sultan Külliyeleri’nde olduğu üzere türbesini külliyenin yanına değil, Tophane’de babası Osman Gazi’nin türbesinin yanına yaptırmıştır
Yıldırım Bayezid Cami: Yıldırım semtinde, bir tepecik üzerinde bulunan külliyeyi, Yıldırım Bayezid (1389-1402) 1390’lı yıllarda yaptırmıştır. Bursa’nın en görkemli anıtlarındandır. Külliye içindeki caminin dışında mutfaklar, iki medrese, hamam, han, hademelerin evleri, ahır, kuyu ve dârüşşifâ vardı. Bu külliye, o döneme göre Bursa’nın doğusundaki bir tepede olup, etrafı da bir duvarla çevrilmişti. Bugün sadece cami, hamam, bir medrese ile dârüşşifâ kalmıştır. Yıldırım Külliyesi; Osmanlı Devleti’nin mimarlık ve yapı alanında bir devlet kültürü, bir mimarlık kültürü ve sanat tarihine geçecek bir üslup bütünlüğü yarattığı ilk önemli yerdir. Cami, medrese, imaret, hastane, mektep, ahır, mutfak, hamam ve sonrada ilave edilen türbeden oluşan Yıldırım Külliyesi; mimari, sanat ve üslup açısından “Beylik”ten “Devlet”e geçişin en önemli göstergelerinden biridir
ivazpaşa Çarşısı: Cumhuriyet Caddesinin güneyinde, XV. yüzyılın ikinci yarısında İvaz Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cumhuriyet Caddesi ile İvazpaşa Mescidi arasındaydı. Bugün yoktur. 1958 Bursa Kapalıçarşı yangınından sonra tamamen yıkılmış olan yapıdan sadece bazı ufak duvar kalıntıları kalmıştır. Bu hanın kuzeydoğusunda ise Karacabey Hanı, onun karşısında da Kuşbazlar Hanı vardı. Bu hanların hiçbiri bugün kalmamıştır. Bir önceki panorama mız olan Seyyit Usül Kültür Mrk. başlıklı panorama mızda Kültür Merkezleri hakkında bilgiler verilmektedir
Okçular Çarşısı: Bursa’mızın en eski çarşılarından biri olan Tarihi Okçular Çarşısı İnönü Cad. ile Gümüşçeken Cad. arasında kalan yaklaşık 200 metrelik bir çarşıdır.Osmangazi ilçesi Alacamescit mahalleri sınırları içersinde yer alan çarşı, doğusunda Kayhan Çarşısı, batısında Tuzpazarı bulunmaktadır. Nalıncılar Sok. Kütahyalılar Sok. Hamam Sok. Gümrük Sok. Bıçakcılar Sok. Okul Sok. ve Okçular Sok. çarşının 7 ayrı kolu ve kapısıdır. Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin 1500 metrelik ana aksı üzerinde yeralan çarşı Heykel önüne, Ulucamiye, Kapalı Çarşıya, Metro istasyonlarına ve Kocaahmet otoparkına yakınlığı ile alışverişe uygun konumdadır Kaynak:3dbursa.com